احتمال خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا بیشتر شد

سخنگوی شورای اتحادیه اروپا با بیان اینکه احتمال خروج بدون توافق انگلستان از این اتحادیه بیشتر شده است، از تلاش برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از برگزیت خبر داد

احتمال خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا بیشتر شد

 

سخنگوی شورای اتحادیه اروپا با بیان اینکه احتمال خروج بدون توافق انگلستان از این اتحادیه بیشتر شده است، از تلاش برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از برگزیت خبر داد

پربن آمان، سخنگوی شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با رای منفی پارلمان بریتانیا به برگزیت در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: با نتیجه حاصل از این رای گیری، احتمال خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا بیشتر شد.

وی افزود: بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا به تعهدات خود به اتحادبه پایبند خواهند بود. تلاش خواهیم کرد تا زیان های ناشی از برگزیت را به حداقل برسانیم.

گفتنی است، پارلمان انگلستان دیروز توافق میان دولت تیریزا می، نخست وزیر اینکشور و اتحادیه اروپا درمورد اجرای روند جدایی از این اتحادیه (برگزیت) را رد کرد.

این طرح با رای مخالف 432 نماینده در مقابل رای مثبت 202 نماینده پارلمان رد شد.

تیریزا می، نخست‌وزیر انگلستان پس از این رای گیری گفت که در صورت ارائه طرح استیضاح از سوی حزب مخالف، فردا امکان بررسی این طرح را خواهند داشت.

می قبل از رای گیری در این مورد گفته بود: رای منفی به توافق چیزی جز ابهام، تجزیه و جدایی بدون یک توافق واقع گرایانه نخواهد بود.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر نیزم در آخرین سخنرانی خود قبل از رای گیری خطاب به نمایندگان گفته بود که، بهترین نتیجه از رد امشب این توافق یک انتخابات عمومی خواهد بود.

دولت تیریزا می فرصت دارد ظرف 3 روز از رد توافق مذکور طرح جدیدی را به پارلمان ارائه کند.اخبار مربوطه