کاهش سهم دالر در ذخایر ارزی روسیه

بانک مرکزی روسیه سهم دالر را در ذخایر ارزهای خارجی این کشور از سطح 46.3 فیصد به 21.9 فیصد کاهش داد

کاهش سهم دالر در ذخایر ارزی روسیه

 

بانک مرکزی روسیه سهم دالر را در ذخایر ارزهای خارجی این کشور از سطح 46.3 فیصد به 21.9 فیصد کاهش داد

بانک مرکزی روسیه با انتشار گزارش "ارزیابی فعالیت‌های ارز خارجی و طلا" اعلام کرد که این کشور 100 میلیارد دالر از ذخایر ارزهای خارجی خود را به یوآن چین و یورو تبدیل کرده است.

سهم دالر در ذخایر بین‌المللی روسیه در سه ماه دوم سال گذشته نسبت به سه ماه دوم سال 2017 با 24.4 فیصد کاهش از سطح 46.3 فیصد به 21.9 فیصد رسیده است. این میزان برای یورو در مدت مشابه 6.9 فیصد رشد داشته و به 32 فیصد و یوآن نیز با 0.1 فیصد افزایش به 14.7 فیصد دست یافته است.

به این ترتیب میزان وابستگی روسیه به دالر به کمترین حد در طول تاریخ این کشور رسیده است.اخبار مربوطه