هواداران پ.ک.ک/ی.پ.ج به ساختمان اتحادیه جوانان تورکیه حمله کردند

هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ج بار دیگر به دفتر اتحادیه جوانان تورکیه در شهر کلن آلمان حمله کردند

هواداران پ.ک.ک/ی.پ.ج به ساختمان اتحادیه جوانان تورکیه حمله کردند

 

هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ج بار دیگر به دفتر اتحادیه جوانان تورکیه در شهر کلن آلمان حمله کردند

در شهر کلن آلمان شیشه‌های ساختمان دفتر اتحادیه جوانان تورکیه TGB توسط هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ  مورد حمله قرار گرفته،شیشه های ساختمان  راشکستند و بروی دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.

صلاح الدین گونگور، رئیس اتحادیه جوانان تورکیه در کلن ضمن اشاره به تشدید حملات هواداران این گروه تروریستی به مساجد و دفاتر سازمان‌های مختلف در اروپا گفت: قبل از این نیز مشابه چنین حملاتی را تجربه کرده بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد: گزارش و عکس و ویدئوهای مربوط به لحظه این حمله در یک وب‌سایت نزدیک به این گروه تروریستی نیز منتشر شده است. همه این اطلاعات را با پولیس در میان گذاشتیم.اخبار مربوطه