"تورکیه و روسیه تمامی مشکلاتشان را حل کردند"

معاون اول وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به حل تمامی مشکلات در روابط با تورکیه گفت روزهای روشنی در پیش رو داریم.

"تورکیه و روسیه تمامی مشکلاتشان را حل کردند"

 

معاون اول وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به حل تمامی مشکلات در روابط با تورکیه گفت روزهای روشنی در پیش رو داریم.

سرگئی ریباکوف، معاون اول وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست تخصصی درهندوستان به بررسی روابط دوجانبه با تورکیه پرداخته و گفت: تمامی مشکلات مربوط به بحران‌های میان دو کشور حل شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بحران‌ها و مسائلی که میان روسیه و تورکیه بود امروز تاثیری بر روابط دوجانبه نداشته و همه مشکلات مرفوع شده است. روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم که مشابه آن با ایران نیز مطرح بود اما اکنون روزهای روشن و مثبتی در پیش رو داریم.

ریباکوف همچنین خاطرنشان کرد: همکاری با تورکیه در زمینه اقتصادی، انرژی و تجارت در بحیره سیاه ادامه دارد. هر دو کشور معتقد به برخورد مشترک مبتنی بر حفظ استقلال‌شان عمل می‌کنند.اخبار مربوطه