نخست وزیر انگلستان باید طی 3 روز طرح جایگزین برگزیت را ارائه دهد

پارلمان انگلستان، طرحی که طبق آن، در صورت رد طرح تیریزا می نخست وزیر برای برگزیت، به عنوان برنامه دوم، ظرف سه روز باید ارائه شود را تصویب کرد

نخست وزیر انگلستان باید طی 3 روز طرح جایگزین برگزیت را ارائه دهد

پارلمان انگلستان، طرحی که طبق آن، در صورت رد طرح تیریزا می نخست وزیر برای برگزیت، به عنوان برنامه دوم، ظرف سه روز باید ارائه شود را تصویب کرد.

طرحی که طبق آن، در صورت رد طرح تیریزا می نخست وزیر اینکشور برای برگزیت، به عنوان برنامه دوم، ظرف سه روز باید ارائه شود را پارلمان انگلستان به تصویب رسانید.

نمایندگان پارلمان انگلیس روز چهارشنبه طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تیریزا می را مجبور میکند در صورتی که هفته آینده طرح برگزیت وی در پارلمان رای نیاورد به سرعت و تنها طی سه روز طرح جایگزین برای برگزیت را ارائه کند.

به عقیده ناظران سیاسی، پارلمان با این طرح آزادی عمل حکومت در طول روند برگزیت را در مقیاس وسیعی محدود کرده است.

از سوی دیگر تیریزا می در جلسه پرسش و پاسخ هفتگی در پارلمان، در پاسخ به سوالی یک نماینده مبنی بر صحت اخبار مربوط به اینکه آیا مقامات انگلستان در تلاش به تعویق انداختن تاریخ برگزیت در بروکسل هستند یا خیر گفت: انگلستان در تاریخ 29 مارچ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

توافق برگزیت در تاریخ 15 جنوری در پارلمان به رای گیری گذاشته خواهد شد. اعضای حزب محافظه کار تیریزا می این طرح را به پیش بردند چون هم حزبی‌های نخست وزیر نگران هستند که تاخیر در تصمیم‌گیری درباره برگزیت این خطر را دارد که انگلستان روز 29 مارچ بدون حصول هیچگونه توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود.

انگلستان در تاریخ 23 جنوری 2016 با برگزاری یک رفراندوم تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفته بود.

مهلت دو ساله ای ماده 50 پیمان لیزبون که ناظر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، در تاریخ 29 مارچ به اتمام رسیده و این کشور در این تاریخ رسما از این اتحادیه خارج خواهد شد.اخبار مربوطه