اجلاس عالی بخش انرژی تورکیه و روسیه در استانبول

اجلاس کارشناسان انرژی روس – ترک با همکاری خبرگزاریهای آناتولی و تاس روس امروز در استانبول برگزار می شود

اجلاس عالی بخش انرژی تورکیه و روسیه در استانبول

 

اجلاس کارشناسان انرژی روس – ترک با همکاری خبرگزاریهای آناتولی و تاس روس امروز در استانبول برگزار می شود.

این اجلاس که در آن کارشناسان شناخته شده بخش انرژی تورکیه و روسیه شرکت خواهند کرد، از دو نشست با عناوین " جایگاه گاز طبیعی در انرژی آینده " و " نقش پروژه جریان ترک در آینده تورکیه " تشکیل یافته است.

سرپرستی اولین نشست برعهده ماکسیم فیلیمونوف معاون مدیرکل خبرگزاری تاس بوده و نشست دوم را نیز از  سوی باریش ساغلام معاون مدیر بخش انرژی خبرگزاری آناتولی رهبری خواهد شد.

در این اجلاس پروفسور دکتر اردال تاناس کاراگول از دانشگاه ییلدیریم بایزید، دکتر صحبت کارپوز مدیر بخش هیدروکربن اتحادیه شرکتهای انرژی کشورهای مدیترانه، ولکان اوزدمیر رئیس انستیتوی سیاستها و بازارهای انرژی و یاشار ارصلان رئیس هیئت مدیره اتحادیه توزیع کنندگان گاز طبیعی تورکیه شرکت جسته اند.

از روسیه نیز کارشناسان ارشد بخش انرژی این کشور شرکت خواهند جست.اخبار مربوطه