بیانیه مشترک کنفرانس ژنیو؛ صلح، خودکفایی وتأمین آینده افغانستان

کنفرانس ژنیودرمورد افغانستان با حضورنمایندگانی از 16 کشور و 53 نهاد بین‌المللی، جامعه مدنی، بخش خصوصی ورسانه‌ها با صدور بیانیه مشترک به کار خود پایان داد

بیانیه مشترک کنفرانس ژنیو؛ صلح، خودکفایی وتأمین آینده افغانستان

کنفرانس ژنیو درمورد افغانستان به میزبانی کابل و سازمان ملل که با حضور هیئت هایی از 16 کشور و 53 نهاد بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و رسانه‌ها در تاریخ 27 و 28 نوامبر در سوئيس برگزار شد، با انتشار بیانیه پایانی برلزوم توسعه همکاری های منطقه‌ای درعرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کردند.

شرکت کنندگان این کنفرانس وحامیان بین المللی افغانستان ضمن یادآوری ازپیشرفت هایی صورت گرفته درراستای خودکفایی اینکشور، تاکید کردندکه چالش‌های جدی ازجمله ناامنی، فقروفسادهنوزپا برجا است.

حامیان بین المللی افغانستان همچنین ضمن اینکه بر تعهد خود نسبت به پاسخگویی متقابل برای ایجاد راه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بتواند صلح، امنیت را برقرار کند تاکید کردند و پیشرفت در بسیاری از بخش های اصلاحات در افغانستان را نیز مورد تایید قرار دادند.

نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس توافق کردند؛ در خصوص تقویت رشد اقتصادی، کاهش فقر، اشتغال زایی، مبارزه با فساد، توانمند سازی زنان، بهبود حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر هنوز نیاز است که کارهای زیادی صورت گیرد.

شرکت‌کنندگان در کنفرانس مجددا بر ارائه بسته کمکی 15.2 میلیارد دالری برای اولویت‌های توسعوی افغانستان تا سال 2020 تاکید و به کاهش تدریجی کمک‌ها برای توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان در جریان دهه تحول اشاره کردند.

در آستانه برگزاری این کنفرانس دولت افغانستان درمورد برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، ادامه مبارزه علیه فساد اداری، اصلاحات در بخش امنیت به ویژه تکمیل ثبت نام بیومتریک پرسونل پولیس، عملی کردن معیارهای صندوق جهانی پول، توسعه بخش خصوصی از طریق تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و قانون توزیع زمین، و نهایی کردن برنامه های اولویت ملی تعهد کرد.

نمایندگان جامعه جهانی دراین کنفرانس، پیشرفت‌هایی در ارتباط با این معیارها در چند ماه گذشته صورت گرفته است را تائید و ابراز نگرانی کردند که معیار در مورد مبارزه علیه فساد اداری و انتخابات از لحاظ فنی به صورت کامل تحقق نیافته است و خواهان تمرکز مجدد روی این معیار های مهم شدند. همچنین تایید کردند که فرصت جدیدی برای ایجاد صلح، به ویژه در پرتو پیشنهاد صلح دولت در ماه فبروری 2018 بوجود آمده است. پیشنهاد دولت کابل برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان باعث افزایش همکاری های منطقه ای و تقویت یک اجماع ملی و بین المللی شده، فرصت منحصر به فردی برای پایان دادن به منازعه از طریق مذاکره بوجود آورده است.

آنها تاکید کردند که صلح باید از طریق تلاش‌ها و اصلاحات جدی و همچنان برنامه های فراگیر اقتصادی و اجتماعی، پشتیبانی شود. همچنین، صلح باید بر مبنای اجماع وسیع سیاسی که در آن تمام جامعه دخیل باشد، صورت گیرد؛ و نیاز است که مشارکت کامل زنان در پروسه صلح تامین شود.

احترام به حقوق بشروحاکمیت قانون باعث تقویت فرصت ها برای صلح پایدار خواهد شد. صلح رنج و آلام غیر نظامیان را پایان خواهد داد و فرصت ها برای رشد و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. صلح دارای بعد قوی منطقه ای همراه با منفعت برای افغانستان و منطقه است وروند صلح تحت رهبری افغان‌ها باید با تلاش های هماهنگ کشورهای منطقه و جامعه بین المللی حمایت شود.

نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس ژنیو همچنین از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف خواستند که از این فرصت ها برای دستیابی به صلح، به ویژه از پیشنهاد دولت برای برگزاری گفت‌وگوهای بدون پیش شرط، استفاده کنند. حمایت بین المللی نقش مهمی در تداوم مصالحه سیاسی بازی خواهد کرد.

طرف‌ها همچنین بر اهمیت بنیادی مشارکت کامل و با مفهوم زنان در گفت‌وگوهای صلح، ایجاد صلح و جلوگیری ازمنازعه به عنوان پیش شرطی برای صلح پایدارتاکیدوگفتند ابتکاراتی که باعث ترویج مشارکت زنان میشود عامل اصلی برای رسیدن به این هدف است.

گفتنی است، نشست مقامات عالیرهتبه کشورهای حامی افغانستان در سال 2019 و نشست وزارتی در سال 2020 که تعهدات آینده در مورد توسعه دراز مدت افغانستان در آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت، برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه