درخواست هالند از شورای امنیت برای تحریم عربستان

وزیرخارجه هالند میگوید کشورش ازشورای امنیت میخواهد تاعربستان راتحریم کند

درخواست هالند از شورای امنیت برای تحریم عربستان

استف بلاک وزیر امور خارجه هالند در سخنانی در خصوص مصوبه "آتش بس در یمن" در مجلس این کشور از درخواست تحریم تسلیحاتی عربستان در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام فایده زیادی نخواهد داشت گفت: به دلیل تصمیم مجلس من این درخواست را در شورای امنیت مطرح خواهم کرد. من نیز میدانم که وقایع رخ داده در یمن تاسف برانگیز است ولی باید درک کنیم که تاثیر هالند در این موضوع محدود است.

بلاک با اشاره به اینکه هالند صادرات سلاح زیادی ندارد تصریح کرد: کشورهایی چون آمریکا٬ فرانسه و بریتانیا که صادرات جنگ افزاربیشتری دارند خواهان تحریم تسلیحاتی نیستند. میتوانیم خواهان اقدامات بیشتری در یمن باشیم ولی کشورهای بزرگ این را نمیخواهند. فرصت های شغلی در تجارت سلاح در برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز موثر است.

وزیر خارجه هالند همچنین وضعیت یمن را وحشتناک و غم انگیز خواند و تاکید کرد: من بیشتر طرفدار این هستم که درخواست ورود کمک های انسانی و برقراری آتش بس در یمن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنم. مسببین این امر جنایت وحشتناکی مرتکب میشوند.اخبار مربوطه