استعفا ی وزیر عدلیه یی آمریکا

وزیرعدلیه یی آمریکا از سمتش برکنار گردید

استعفا ی وزیر عدلیه یی آمریکا

وزیرعدلیه یی آمریکا از سمتش برکنار گردید

جف سشنز، وزیر عدلیه یی آمریکا براساس خواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوراینکشوراستعفا داد.

وی دراستعفانامه خود اظهارداشت: آقای رئیس‌جمهوربراساس خواست شما از سمت وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا استعفا میدهم. از شما به خاطر اینکه برای من این فرصت را داده‌اید، سپاس گذارم.

ترامپ نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر ضمن قدردانی از سشنزبه نسبت خدمات وی در مقام وزارت عدلیه یی آمریکا، گفته که برای او آرزوی موفقیت دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین افزود: متیو جی ویتاکر، رئیس دفتر جف سشنزتا زمان انتصاب وزیر عدلیه جدید مکلف به اجرای این وظیفه است.اخبار مربوطه