نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا از قبل پیش بینی شده بود

به گفته یی یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی قصر کرملین، نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا مطابق به انتظارات بوده است

نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا از قبل پیش بینی شده بود

یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی قصر کرملین ریاست دولت روسیه اعلام داشته است که، نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا با انتظارات مطابق می باشد.

یوشاکوف در گفتگو با روزنامه نگاران نتایج غیر رسمی انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا را مورد ارزیابی قرار داد.

یوشاکوف با اشاره براینکه، نتایج انتخابات کم و بیش با تخمینهای همه همسویی داشته و با توجه به روند سیاسی درامریکا  پیش بینی  خلاف این روند چگونگی نتیجه آنرا در میان میگذارد، نحوه تاثیر نتایج انتخابات بر روی روابط روسیه و امریکا هنوز نامعلوم بوده و مستلزم زمان می باشد.

بر اساس نتایج غیر رسمی در انتخابات میان دوره یی امریکا، در حالیکه حزب جمهوریخواه موقعیت اکثریت اراء خویش را درکنگره حفظ کرده است، در مجلس نماینده گان دیموکراتها برتری را از آن خود کرده بودند.اخبار مربوطه