دیدار های رسمی چاووش اوغلو در کشور لائوس

مولود چاووش اوغلو وزیرامورخارجه تورکیه درچارچوب یک سفررسمی به کشورلائوس با سلیوم خزی کومه سیت Saleumxay Kommasith وزیر خارجه این کشور دیدار کرد

دیدار های رسمی چاووش اوغلو در کشور لائوس

مولود چاووش اوغلو وزیرامورخارجه تورکیه درچارچوب یک سفررسمی به کشورلائوس با سلیوم خزی کومه سیت Saleumxay Kommasith  وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

چاووش اوغلو که در چارچوب اولین سفر رسمی در سطح وزارت امور خارجه به اینکشورسفرکرده است، در دیدار با همتای خود، قبل ازهر چیز مراتب تاسف و تاثر خود را به نسبت فاجعه سیل که همه ساله اینکشور را در ماه های تابستان گریبان گیر میسازد، ابراز کرد.

وزیر خارجه تاکید کرد که تورکیه از مردم کشور لائوس حمایت میکند .

چاووش اوغلو ضمن ابراز خشنودی از برگزاری اولین دیداردرسطح وزارت امورخارجه درکشور لائوس تاکید کرد که روابط دو جانبه دو کشور با افتتاح نمایندگی دیپلماتیک تورکیه در این کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت.اخبار مربوطه