گشایش کریدور هوایی جدید بین چین و افغانستان

با هدف افزایش حجم تجارت فی مابین کشورهای چین و افغانستان کریدور هوایی گشایش یافت

گشایش کریدور هوایی جدید بین چین و افغانستان

با هدف افزایش حجم تجارت فی مابین کشورهای چین و افغانستان کریدور هوایی گشایش یافت 

در سایه کریدور هوایی جدید برای اولین بار ازافغانستان به چین، توسط شرکت خطوط هوایی تورکیه  20 تن میوه خشک فرستاده شد.

اشرف غنی رئیس جمهور أفغانستان طی سخنانی در مراسم گشایش در میدان هوایی بین المللی کابل، اظهار داشت، اولین تجارت هوایی با چین حائز اهمیت بوده و حجم تجاری بین دو کشور افزایش خواهد یافت.

غنی با اشاره براینکه، بدلیل عدم وجود امکانات، بسیاری از محصولات تولید شده در افغانستان از طریق دیگر کشورها به خارج صادر میشد، گفت، دیگر وضعیت مورد بحث از میان برداشته شده است.

غنی در اشاره به اهمیت کریدور هوایی از نظر افغانستان، تصریح کرد، ما خواهان افزایش حجم تجارت با دیگر کشورها نیز می باشیم.اخبار مربوطه