سطح مشارکت نیروی کار زنان در تورکیه به 34 فیصد رسیده است

رئیس مجلس ملت کبیرتورکیه اظهارداشت که طی ده سال گذشته سطح مشارکت نیروی کارزنان در کشوراز 12 فیصد به 34 فیصد افزایش یافته است

سطح مشارکت نیروی کار زنان در تورکیه به 34 فیصد رسیده است

بنعلی ییلدریم، رئیس مجلس ملت کبیر تورکیه که به منظور شرکت در اجلاس جی 20 در بوینس آیرس پایتخت ارجنتاین به سر میبرد در نشست "توسعه کار برای زنان" حضور یافت.

وی ضمن ابرازخرسندی ازحضوردراین نشست که تمام سخنرانان آن خانمها بودند گفت: نقش زنان در جامعه باید قدرتمندتر شود. سطح مشارکت نیروی کار زنان درتورکیه از 12 فیصد به 34 فیصد افزایش یافته است.

ییلدریم با تاکید براینکه تورکیه درسال 1933 نقش و مشارکت زنان در نیروی کار را به رسمیت شناخت، اظهارداشت: "میدانیم که زنان و مردان در جوامع مختلف ازحقوق یکسان برخوردارنیستند. طی 10 سال اخیر در تورکیه شرایط شغلی زیادی برای بانوان فراهم کردیم و سطح مشارکت نیروی کار زنان را از 12 فیصد به 34 فیصد افزایش دادیم. هدف ما افزایش این میزان به 43 فیصد تا 5 سال آینده است. میزان فعالیت زنان در دانشگاه‌ها بیشتر از مردان است. تعداد قضات زن نیز در حد مردان است. برای دستیابی به این نتیجه ما باید فرصت هایی را برای تضمین رقابت برابر فراهم کنیم. برای دستیابی به این هدف باید با هم تلاش کنیم."اخبار مربوطه