نیرو های مسلح ترکیه در منبج سوریه به گزمه خود ادامه میدهند

این مطلب را لوی درستیزوالی ترکیه اظهار داشت

نیرو های مسلح ترکیه در منبج سوریه به گزمه خود ادامه میدهند

نیرو های مسلح ترکیه در خط بین عملیات سپر فرات و منبج برای 62 امین بار فعالیت گزمه را انجام دادند.

لوی درستیزوالی قوای مسلح جمهوری ترکیه اظهار داشت, نیرو های مسلح ترکیه یکجا با نیروهای امریکایی برای 62 امین بار فعالیت گزمه انجام داده اند.    

اولین فعالیت گزمه در تاریخ 18 جون صورت گرفته بود. 


برچسب ها: گزمه , سوریه , ترکیه

اخبار مربوطه