تلاشی قنسلگری عربستان سعودی در استانبول تکمیل شد

این تلاشی 9 ساعت طول کشید

تلاشی قنسلگری عربستان سعودی در استانبول تکمیل شد

در ارتباط به قضیه جمال قاشقچی روزنامه نگار عربستان سعودی قنسلگری این کشور در استانبول تلاشی شد. پس از تکمیل تلاشی 9 ساعته قنسلگری پرسونل امنیتی از این نهاد دیپلماتیک بر آمدند. 

تحقیقات مشترک پلیس ترکیه و هیئت اعزامی عربستان سعودی در این خصوص ادامه دارد. 

در مورد عاقبت جمال قاشقچی روزنامه نگار عرب پس از ورود وی به قنسلگری عربستان سعودی به تاریخ 2 اکتبر سال 2018 میلادی خبری در دست نیست. 

دیروز شام نخست مسئولین عربستان سعودی و سپس نیز مقامات ترک وارد تعمیر قنسلگری گردیدند. 

هفته گذشته جانب عربستان سعودی پیشنهاد تحقیق مشترک این قضیه از طرف ریاض و انقره را کرده بود.اخبار مربوطه