در ترکیه شمار زیادی از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

این مهاجرین در ولایت ایدیرنه ترکیه دستگیر گردیده اند

در ترکیه شمار زیادی از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

در ولایت ایدیرنه ترکیه 455 تن از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند.  این مهاجرین قاچاق اتباع کشور های افغانستان, پاکستان, عراق, سومالیا, لیبیا, بنگلدیش, الجزایر, مصر, فلسطین و مراکش بوده اند. 

مهاجرین قاچاق دستگیر شده به اداره مهاجرت ولایت ایدیرنه فرستاده شدند. اخبار مربوطه