به تعلیق گرفته شدن پرواز طیاره های جنگی اف 35 امریکایی

بعد از سقوط یک فروند طیاره های جنگی اف- 35B درایالت کارولینای امریکای جنوبی درهفته گذشته، پرواز تمامی طیاره های جنگی های اف 35 متعلق به امریکا و شرکای بین المللی به تعلیق گرفته شد

به تعلیق گرفته شدن پرواز طیاره های  جنگی اف 35 امریکایی

بعد از سقوط یک فروند طیاره جنگی  اف- 35B درایالت کارولینای امریکای جنوبی درهفته گذشته، پرواز تمامی طیاره های جنگی اف 35 متعلق به امریکا و شرکای بین المللی به تعلیق گرفته شد 

هفته گذشته یک فروند طیاره یی جنگی  اف- 35Bدر ایالت کارولینای امریکای جنوبی سقوط کرد، وبه تعقیب آن پرواز تمامی طیاره های جنگی اف 35 متعلق به امریکا و همه یی شرکای بین المللی آن به تعلیق گرفته شد.

جو دللاودووا سخنگوی برنامه تعرض مشترک اظهارداشت، در حالیکه بررسی لوله های سوخت تمامی اف 35 ها ادامه دارد، امریکا یکجا با شرکای بین المللی اش پروازطیاره های جنگی اف 35 را بطور موقت به تعلیق گرفتند.

وی با اشاره براینکه، این تصمیم بعداز سقوط طیاره یی جنگی  اف 35 بی در 28 سپتامبر درایالت کارولینای جنوبی اتخاذ شده است، گفت: "لوله های سوختی که نقص فنی دارند تبدیل خواهند شد. پرواز طیاره های که لوله های سوخت آنها نقصی ندارند، ادامه خواهد یافت. انتظار میرود که بررسیها ظرف یکی دو روز به پایان برسد.

از سوی دیگر اردوی اسرائیل با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، تا اتمام تمامی آزمایشهای نیروی هوایی اسرائیل، پرواز اف 35 ای ها به تعلیق گرفته خواهد شد.

در این اطلاعیه با اشاره براینکه، تاکنون در رابطه با موجودیت نقص فنی در طیاره های  جنگی  اف 35 یی نیروی هوایی اسرائیل گزارشی ارائه نشده است، گفته شد، در صورت نیاز تمامی اف 35 ها با ظرفیت کامل آماده انجام وظیفه میباشند.اخبار مربوطه