دستگیری 559 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت ادیرنه، 559 تبعه خارجی را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، دستگیر کردند

دستگیری 559 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت ادیرنه، 559 تبعه خارجی را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، دستگیر کردند

نیروهای ژاندارم تورکیه درولایت ادیرنه، هنگام گزمه شهری در روستاهای ینی کادین، بوسنا ‌کوی، اورخانیه و اولوسوالی‌های مریچ و ایپساله 559 مهاجر را که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد تبعه الجزایر، پاکستان، عراق، افغانستان، بنگلادش، سومالیا، مصر و سوریه هستند. آنان پس از طی مراحل اداری در قوماندانی ژاندارم، به مرکز مهاجرت ولایت ادیرنه انتقال داده شدند.اخبار مربوطه