بریتانیا 24 طیاره جنگی به قطر میفروشد

اجرای توافق نظامی بریتانیا وقطر جهت فروش 24 طیاره جنگی تایفون به اینکشورازامروزآغاز شد

بریتانیا 24 طیاره جنگی به قطر میفروشد

معامله 5 میلیارد استرلینگی قطربا بریتانیا دردوحه برای خرید 24 فروند طیاره جنگی تایفون همراه با 9 فروند طیاره یی آموزشی هاوک سر از امروز اجرایی شد.

بنا به اعلام وزارت دفاع بریتانیا توافق فروش این طیاره های جنگی‌ با تامین مالی آژانس مالی صادرات این کشور در دسامبر گذشته به امضا رسیده است. همزمان با اجرای توافق قبلی 9 فروند طیاره یی آموزشی یکجا با آموزش و پشتیبانی (نیروهای قطری) به لیست قبلی افزوده شده است.

در همین راستا گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا نیز ضمن ابراز خرسندی از این اقدام گفته است: این توافق از لحاظ کمک به صنایع نظامی انگلستان و همچنین واکنش به مسائل مشترک دو کشور حائز اهمیت است. قرار است طیاره های جنگی‌ مذکور از سال 2022 به قطر تحویل داده شود.اخبار مربوطه