نه کشته در حمله راننده ایی به جمع مردم در چین

این حادثه حمله توسط یک راننده درشهر هینگ یانگ ایالت هونان چین بوقوع پیوست

نه کشته در حمله راننده ایی به جمع مردم در چین

یک راننده درشهر هینگ یانگ ایالت هونان چین موتر خود را بر روی جمع مردم راند و باعث کشته شدن نه تن و مجروح گردیدن 46 تن گردید.

یک مرد 54 ساله ایکه داری سابقه یی جرمی متعدد دیگری نیز بوده موترخود را درشهر درشهر هینگ یانگ ایالت هونان چین بسوی جمع مردم راند.

در نتیجه یی بررسی های اولیه در این حادثه 9 تن کشته شده و 46 تن مجروح گردیدند.

راننده این موترکه تحت نظر گرفته شده است بعلت جرایمی مانند ایجاد عمدی حریق و رفتارهای تهاجمی سونیز دارای سابقه جرمی بوده است.

در رابطه با اینکه این حادثه یک حمله تروریستی بوده است یا خیر اطلاعاتی در دست نیست.اخبار مربوطه