ادعای روزنامه نیویورک تایمز آمریکا

گزارش های آمریکا در مورد افغانستان بدور از واقعیت است

ادعای روزنامه نیویورک تایمز آمریکا

ادعا گردید : مقامات ایالات متحد آمریکا گزارش های حاوی اطلاعات اشتباه در زمینه وضعیت موجود در افغانستان انتشار داده اند.

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی از سال 2001 بدین طرف با انتشار گزارش های اشتباه و مبالغه آمیز در مورد وضعیت موجود در افغانستان باعث فریب افکار عمومی شدند.

دراین گزارش ضمن ادعای اینکه آمریکا مبنی بر اینکه حکومت افغانستان 56 فیصد کنترل کشوررادردست دارد گفته شده است:  برعکس این حکومت افغانستان صرفا 29 فیصد کنترل کشور را در دست دارد.

در گزارش مذکور ضمن اشاره به اینکه در درگیری های واقع در افغانستان 2200 سرباز آمریکایی کشته شده و برای مبارزه آمریکا با طالبان و عمران و آبادانی کشور 840 میلیارد دالر هزینه شده است تاکید گردید: این رقم از میزانی که در چهارچوب طرح مارشال برای عمران و آبادانی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم هزینه شده ، بیشتر است.

روزنامه نیویورک تایمز ضمن اشاره به اینکه این میزان سرمایه گذاری با واکنش مردم آمریکا مواجه شده و به همین علت حکومت آمریکا در تلاش است به گونه ایی جلوه دهد که گروه تروریستی طالبان شکست خورده است نوشته است ولی برعکس گروه تروریستی طالبان از سال 2017 بدین طرف یعنی اشغال افغانستان از سوی آمریکا ، بیشترین مقدار خاک افغانستان در تحت کنترل خود گرفته است.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: آمریکا صرفا در مورد سیر جنگ در افغانستان بلکه در زمینه شرایط زندگی در این کشور نیز اطلاعات نادرستی پخش کرده است.

روزنامه مذکور ضمن اشاره به اینکه در گزارش منتشره از سوی حکومت آمریکا در سال 2010 گفته شده است که اوسط سن در افغانستان 63 می باشد اعلام کرده است: در گزارش مورخ 2009 سازمان صحی جهانی، اوسط سن در این کشور 48 اعلام شده و میزان مرگ و میر کودکان در سنین پائین نیز در سطح قابل توجهی بالاعنوان شده است.اخبار مربوطه