مراکز تروریستها در شمال عراق کوبیده شد

در نتیجه عملیات هوایی ترکیه در شمال عراق ضربه قوی بر پیکر تروریست ها وارد گردید

مراکز تروریستها در شمال عراق کوبیده شد

قوای مسلح ترکیه در شمال عراق ضربه سنگینی بر پیکر تروریستها وارد کرد.

نیروهای مسلح ترکیه دیروز در منطقه قندیل عملیات هوایی ترتیب دادند.

در این عملیات پناهگاهها، مواضع اسلحه و انبار مهمات متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب منهدم گردید.اخبار مربوطه