نخست وزیران ترکیه و بلغاریا باهم ملاقات نمودند

بعد از مذاکرات دو جانبه ییلدیریم و بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغاریا، کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داده شد

نخست وزیران ترکیه و بلغاریا باهم ملاقات نمودند

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اظهار داشت، فداکاریهای ترکیه باید هر چه زودتر از سوی دوستانش مشاهده گردد.

بعد از مذاکرات دو جانبه ییلدیریم و بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغاریا، کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داده شد.

نخست وزیر ییلدیریم ضمن تشریح تحولات مربوط به دهلیز ترانس اروپا گفت، پروژه ریل سریع السیر در خاک ترکیه که بخشی از دهلیز حمل و نقل ترانس اروپا به شمار می‌ رود، ظرف ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

خط آهن 233 کیلومتری استانبول را از یک طرف به ادیرنه و اروپا و از سوی دیگر اروپا را به آناتولی وصل خواهد کرد.

این مسیر راه تاریخی ابریشم را احیا خواهد کرد. این پروژه در عین حال اتمام دهلیز های حمل و نقل را که از طریق ترکیه به بلغاریا و اروپا امتداد می یابند، تامین خواهد نمود.

بنعلی ییلدیریم در رابطه با روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نیز گفت، متاسفانه اروپا به وعده های خود در قبال توافقنامه مربوط به پناهجویان عمل نمی‌کند و ترکیه در این مورد فداکاری بزرگی از خود نشان می دهد. دوستان ما باید به این فداکاری های ترکیه اهمیت بدهند.



اخبار مربوطه