کپسول فضانورد سایوز به زمین بازگشت

کپسول فضانورد سایوز پس از 168 روز به زمین بازگشت

کپسول فضانورد سایوز به زمین بازگشت
کپسول فضانورد سایوز به زمین بازگشت
کپسول فضانورد سایوز به زمین بازگشت

کپسول فضانورد سایوز پس از 168 روز به زمین بازگشت.

کپسول فضانورد سایوز پس از 168 روز به زمین بازگشت.

کپسول فضانورد سایوز، حامل فضانوردان آمریکایی، جاپانی و روسی که از 168 روز بدینطرف در ایستگاه فضایی بین المللی به سر می برد در نزدیکی شهر ژزقازغان قزاقستان به زمین نشست.

سازمان فضایی دولتی روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که اسکات تینگل آمریکایی، نوریشیگه کانائه جاپانی و آنتون اشکاپلروف روسی پس از پایان ماموریت 168 روزه  شان به سلامت به زمین بازگشتند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که گروه مذکور برای انجام برنامه بلند مدت تحقیقاتی به آزمایشات علمی و عملی و تجهیز ایستگاه پرداخته اند.اخبار مربوطه