هرگز کسی نمیتواند بالای تورکیه حکم صادر کند

روزهایی که با تورکیه آمرانه برخورد میکردید گذشته است، با سخن گفتن از دیکتاتوری نیز هرگز نمی توانید آن روز ها را برگردانید

هرگز کسی نمیتواند بالای تورکیه حکم صادر کند

ابراهیم قلین، سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه در واکنش به جلد مجله فرانسوی لو پوئن گفت روزهایی که با تورکیه آمرانه برخورد میکردید گذشته است، با سخن گفتن از دیکتاتوری نیز هرگز نمی توانید آن روز ها را برگردانید

ابراهیم قلین، سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه با انتشار پیامی در حساب تویتر خود در واکنش جلد مجله فرانسوی لو پوئن که در آن به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه "دیکتاتور" گفته شده است، اظهار داشت: " روز هایی که با تورکیه آمرانه برخورد میکردید گذشته است، با سخن گفتن از دیکتاتوری نیز هرگز نمی توانید آن روز ها را برگردانید".

قلین در این پیام با اشاره به اینکه یک مجله فرانسوی به اردوغان "دیکتاتور" گفته است، تاکید کرد: "این نوع حملات را خوب می شناسیم. متوجه اهداف آنها هستیم. ملت و مردم‌های مظلوم نیز در جریان قرار دارند. روزهایی که با تورکیه آمرانه برخورد میکردید گذشته است ، با سخن گفتن از دیکتاتوری نیز هرگز نمی توانید آن روز ها را برگردانید".اخبار مربوطه