انگلستان خواستار گفتگوی رسمی با طالبان شد

وزیر دفاع انگلستان به ضرورت مذاکرات رسمی لندن با طالبان برای برقراری صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد

انگلستان خواستار گفتگوی رسمی با طالبان شد

وزیر دفاع انگلستان به ضرورت مذاکرات رسمی لندن با طالبان برای برقراری صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد

گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع انگلستان طی سخنانی در حضور نمایندگان مجلس این کشور ضمن تاکید بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان اظهار داشت: برای برقراری صلح پایدار در افغانستان، انگلستان باید مذاکراتی رسمی با طالبان داشته باشد.

به گزارش روزنامه تلگراف، ویلیامسون اظهار داشته که انگلستان متعهد می شود تا انتخابات پیش رو در افغانستان که در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد، در محیطی صلح آمیز انجام گیرد.

وزیر دفاع انگلستان با اشاره به اهمیت یک راه حل دراز مدت در افغانستان تاکید کرد که جهت برقراری صلح در افغانستان لندن باید با طالبان مذاکره کند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت افغانستان از پیشنهاد مذاکرات صلح بی قید و شرط با طالبان استقبال کرده است.اخبار مربوطه