کشته شدن یک نوجوان در اثر انفجار بسته بمب گذاری شده در آمریکا

دراثر انفجار بسته بمب گذاری شده در شهر آستین آمریکا یک نوجوان کشته و یک نفر دیگر زخمی شد

کشته شدن یک نوجوان در اثر انفجار بسته بمب گذاری شده در آمریکا

مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردند که یک نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار در شهر آستین دراثر انفجار بسته بمب گذاری شده که به خانه اش ارسال شده است٬ جان باخت.

در این انفجار، یک زن 40 ساله نیز زخمی و به شفاخانه انتقال داده شد.

به گفته این مقامات امنیتی٬ بسته بمب گذاری شده از طریق پست ارسال نشده استف ولی پولیس آمریکا هیچگونه اطلاعی مربوط به ارسال و محتویات این بمب را ارائه نکرده است.

این مقامات اعلام کردند که احتمال دارد این حادثه با انفجار بسته بمبگذاری شده که روز دوم ماه مارچ سال جاری باعث کشته شدن یک فرد 39 ساله در همان شهر شده بود٬ ارتباط داشته باشد.

معلوم گردید که هردو حادثه، شهروندان آمریکایی آفریقایی تباررا هدف قرار داده است. پولیس آمریکا احتمال اینکه این حوادث، حمله ای نژادپرستانه باشد را بررسی می کند.اخبار مربوطه