روز هشتم مارچ را گرامی میداریم

رادیو تلویزیون دولتی تورکیه این روز را به کافه زنان جهان تبریک و تهنیت میگوید

روز هشتم مارچ را گرامی میداریم

"بهترین مردان کسانی اند که با خانم هایشان با لطف، مرحمت و مهربانی قلبی رفتار مینماید."

( حضرت محمد صلی الله علیه وسلم )

امروز مصادف است باروز جهانی زن.

در سرتاسر جهان هستند زنانی که با تبعیض جنسیتی مواجه شده و مورد آزار و تجاوز قرار میگیرند.

همه روزه در رسانه ها اخبار و گزارشاتی مربوط به مورد ضرب و یا حمله قرار گرفتن، حتی کشته شدن زنی در اقصا نقاط جهان پخش میشود.

نباید قدرت فیزیکی و حتی فرهنگی جمعیت مردان باعث بدرفتاری و خشونت با زنان گردد.

مردان نقش بسیار مهمی در احترام قائل شدن به حقوق زنان آنطور که شایسته آن هستند، را بر عهده دارند.

بسیار زیبا خواهد بود که در سال یکبار در یک روز معین اهمیت زنان را یادآوری کرده و از مقام شامخ آنان تجلیل کنیم.

رادیو تلویزیون دولتی تورکیه وبخش افغانستان رادیو صدای تورکیه وابسته به نشرات خارجی آن، این روز را به کافه زنان جهان تبریک و تهنیت میگوید.

به ویژه هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان را به پیشگاه زنان گران ارج، زحمتکش، فداکارو مظلوم  کشورهای  تورکیه و افغانستان خیرمقدم  گفته آرزو مند سعادت دنیوی و اوخروی ایشان هستیم.اخبار مربوطه