لازم است تا امریکا از اغوا کردن تورکیه دست بردارد

بکیربوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت تورکیه اعلام داشت، امریکا باید لازم است تا امریکا از اغوا کردن تورکیه در رابطه با موضوع سازمان تروریستی پ ک ک / کا ج کا / پ ی د / ی پ گ اجتناب ورزد

لازم است تا امریکا از اغوا کردن تورکیه دست بردارد

بکیر بوزداغ طی سخنانی ضمن اشاره براینکه، در چهارچوب عملیات شاخه زیتون که علیه سازمانهای تروریستی پ ک ک / کا ج کا / پ ی د / ی پ گ و داعش در منطقه عفرین سوریه به پیش برده می شود، منطقه از تروریستها پاکسازی خواهد شد، گفت، امنیت کشور، مرزها و منطقه را تامین خواهیم کرد. طرحهای ذیربط با تشکیل کریدور ترور در مرزهایمان و سازمان یابی ترور را خنثی خواهیم کرد.

بوزداغ با تاکید براینکه، از اقدامات پ ک ک / کا ج کا / پ ی د / ی پ گ در راستای پاکسازی قومی و ایدئولوژِکی در شمال سوریه، تغییر دادن بافت دموگرافیک منطقه و کوچهای جدید جلوگیری خواهد شد، گفت، به تشکیل اردو و دولت ترور در طول مرزهایمان اجازه نخواهیم داد.

بوزداغ ضمن ابراز اینکه، اکراد، ترکمنان و اعراب در منطقه عفرین از ظلم و بیداد تروریستها نجات داده خواهند شد، تصریح کرد، امریکا نمی تواند با تغییر دادن نام، سازمانهای تروریستی را کتمان کرده و بدین صورت حقایق را تغییر داده و انسانها را فریب بدهد.اخبار مربوطه