ازبیکستان به تصمیم امریکا واکنش نشان داد

واکنش ازبیکستان به جای گیری نامش در لیست کشورهای ناقض جدی آزادیهای دینی

ازبیکستان به تصمیم امریکا واکنش نشان داد

حکومت ازبیکستان ضمن اعلام اینکه درج نام اینکشور از سوی آمریکا در فهرست "کشورهایی که باید به ویژه در خصوص آنها ابراز نگرانی کرد" بخاطر نقض جدی آزادی‌های مذهبی، غیرعادلانه میباشد، خواست تا هرچه زودتر این تصمیم را لغو کند.

حکومت ازبیکستان ضمن واکنش به درج نام کشوران در لیست "کشورهایی که باید به ویژه در خصوص آنها ابراز نگرانی کرد"، اعلام داشت که این عمل عادلانه نیست و باید این تصمیم به شکل فوری نقض گردد.

 کمیته امور مذهبی شورای وزرای ازبیکستان طی بیانیه ای کتبی، اعلام داشت که ایالات متحده امریکا، قبل از درج نام اینکشور در فهرست مذکور، با هیچ یک از نمایندگان دینی، دانشگاهها و یا مراکز تحقیقات علمی ازبیکستان، مراجعه و مشاوره نکرده است.

در این بیانیه آمده است: "کارشناسان آمریکایی، در قضاوت خود به منابع مبهم استناد کرده اند و به همین دلیل در خصوص وضعیت مذهبی در ازبیکستان به نتیجه ای بی پایه و دور از واقعیت رسیده‌اند. این تصمیم بسیارتاسفبار است."

طی این بیانیه اعلام گردید که در ازبیکستان 2243 سازمان دینی متعلق به پیروان 16 دین به ثبت رسیده و آزادانه فعالیت میکنند. طی سال‌های اخیر در زمینه تضمین حقوق و آزادی های مذهبی، گسترش رواداری دینی و بازسازی مجدد ارزش‌های دینی و ملی شهروندان تلاش های مهمی از سوی رئیس جمهور ازبیکستان انجام شده است.

در همین راستا، دولت ازبیکستان در دوره اخیر بیش از 16 هزار تن موجود در فهرست سیاه امنیتی خود که متعلق به افراط گرایان بالقوه مسلمان بود، از این لیست خارج کرده و آن ها را به جایگاه ارزشمند خود در جامعه بازگردانده است.اخبار مربوطه