مذاکرات ژنو آغاز به هشتمین دور خویش نمود

این دور مذاکرات ژنیو به دلیل تاخیر در برگزاری کنگره گفتگوی ملی که قرار بود در شهر سوچی روسیه برگزار شود، تا 15 دسامبر ادامه خواهد داشت

مذاکرات ژنو آغاز به هشتمین دور خویش نمود

استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل متحد درامورسوریه طی سخنانی در نشست مذاکرات ژنیو-8، اظهار داشت: "این دورمذاکرات به دلیل تاخیردربرگزاری کنگره گفتگوی ملی که قرار بود در شهر سوچی روسیه برگزار شود، تا 15 دسامبر ادامه خواهد داشت".

دی میستورا افزود: "هشتمین دور مذاکرات پس از یک وقفه در آخر این هفته، روز سه شنبه مجددا کار خود را آغاز خواهد کرد. در مذاکرات امروز هیئت‌های مخالفان و رژیم اسد در اتاق‌هایی به مذاکره پرداختند که صرفا5 متر از هم فاصله داشتند".

وی ضمن اشاره به اینکه در جریان مذاکرت دیروز اسناد غیررسمی 12 ماده ای که پیشتر به این هيئت ها ارائه شده بود نیز بررسی شد، گفت: "این اسناد شامل بیانیه اول ژنیو و قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل بوده و بازتاب « دیدگاه مبتنی بر سوریه ای که تمامی گروه های سوریه یی مایل به زندگی در آن هستند» است".

به گفته نماینده سازمان ملل در امور سوریه این مفاد راهگشای تنظیم یک قانون اساسی جدید خواهد بود.

دی میستورا ضمن تاکید بر حضور بدون پیش شرط طرفین در این دور مذاکرات، گفت: "در صورت عدم پایبندی به اصول سازمان ملل مذاکرات بی نتیجه خواهد بود". 

آجندای کاری دور هشتم مذاکرات صلح ژنیو که از 28 نوامبر جاری آغاز شده است شامل مواردی چون دولت انتقالی، تنظیم قانون اساسی و برگزاری انتخابات است.اخبار مربوطه