عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه طی سخنانی دراجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش اعلام کرد: بیت المقدس خط سرخ جهان اسلام است

عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل
عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل
عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

عکس العمل جدی اردوغان به ادعای تبدیل بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه طی سخنانی دراجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش اعلام کرد: بیت المقدس خط سرخ جهان اسلام است

رئیس جمهورترکیه ضمن اظهارتاسف ازاخبارمربوط به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت اعلام داشت: آقای ترامپ بیت المقدس خط سرخ جهان اسلام است. اینکار میتواند منجر به قطع روابط دیپلماتیک مان با اسرائیل شود. از اینجا یکبار دیگربه آمریکا هشدار میدهم. شما نمیتوانید چنین گامی بردارید. آیا همه یی کارهایی راکه در آمریکا باید انجام می دادید، به اتمام رسانید؟ که به این موضوع تشبث مینمایید؟ آیا مبارزه با سازمان تروریستی داعش را به نتیجه رسانیدید که میخواهید به این موضوع دست درازی کنید؟

اردوغان ضمن نشان دادن عکس العمل شدید به این خبر تاکید کرد: به صفت رئیس ادواری سازمان همکاریهای اسلامی در تعقیب این موضوع خواهیم بود. اگر گامی در این راستا برداشته شود، بالفور ظرف 15 روز سران سازمان همکاری های اسلامی را در استانبول به تشکیل جلسه دعوت خواهیم کرد.

 اخبار مربوطه