کمک نظامی آمریکا به سازمان تروریستی " PKK/PYD "

واگذاری 120 واسطه زرهی ازسوی آمریکا به سازمان تروریستی " PKK/PYD "

کمک نظامی آمریکا به سازمان تروریستی " PKK/PYD "

گزارشات رسیده حاکی ازواگذاری 120 عراده واسطه زرهی ازسوی آمریکا به سازمان تروریستی " PKK/PYD " که از آن در سوریه حمایت میکند، میباشد.

اردوی آمریکا هفته پیش 120 عراده واسطه زرهی  جنگی مقاوم به مین را که از گذرگاه مرزی " Simelka " در مرز مشترک عراق و سوریه عبور داده بود، به سازمان تروریستی " PKK/PYD " تحویل داد.

اعلام گردید که سازمان تروریستی " PKK/PYD " درصدد اعزام واسطه های زرهی و صدها تروریست به مرز اولوسوالی آفرین سوریه که در مجاورت اولوسوالی ختای در مرز ترکیه قراردارد، میباشد.

سازمان تروریستی " PKK/PYD " برای اعزام این نیروباید ازکریدور حلب که تحت کنترل نیروهای وابسته به رژیم اسد و گروههای مورد حمایت ایران است، استفاده کند.

آمریکا قبلا نیز واسطه های نظامی ، مهمات و سلاح هایی را که با هزاران کامیون و ترلیر از عراق تدارک دیده بود، به سازمان تروریستی " PKK/PYD " تحویل داده بود.اخبار مربوطه