حمله هوایی آمریکا به مراکز تولید مواد مخدر طالبان

قوماندان نیروهای آمریکایی درافغانستان ازحمله هوایی به 8 مرکزتولید مواد مخدرمتعلق به طالبان درولایت هلمند این کشورخبرداد

حمله هوایی آمریکا به مراکز تولید مواد مخدر طالبان

قوماندان نیروهای آمریکایی درافغانستان ازحمله هوایی به 8 مرکزتولید مواد مخدرمتعلق به طالبان درولایت هلمند این کشورخبرداد.

جنرال جان نیکلسون، قوماندان نیروهای بین‌المللی موسوم به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان طی یک کنفرانس ویدئویی با وزارت دفاع آمریکا "پنتاگون" به ارزیابی ماموریت های انجام شده در این کشور پرداخته و اظهار داشت:  طیاره های جنگی آمریکا وافغانستان حمله هوایی به 10 مرکز تولید مواد مخدر متعلق به طالبان در ولایت هلمند ترتیب دادند.

وی همچنین افزود‌: این حمله توسط بمب افکن های مدل B-52 و طیاره های جنگی نسل پنجم F-22 رپتور یکشنبه شب صورت گرفته و تا چند روزبعد نیز ادامه خواهد داشت.

نیکلسون در ادامه گفت: در این عملیات طیاره های A-29 افغانستان نیز دو مرکز متعلق به طالبان را هدف حمله قرار دادند.اخبار مربوطه