واکنش عمر چلیک به رفتار جنجالی با ترکیه

عمر چلیک در آخرین روز نهمین مجمع بین المللی امنیت در کانادا به سوالات روزنامه نگاران در رابطه با موضوعات مهم روز پاسخ داد

واکنش عمر چلیک به رفتار جنجالی با ترکیه

عمر چلیک در آخرین روز نهمین مجمع بین المللی امنیت در کانادا به سوالات روزنامه نگاران در رابطه با موضوعات مهم روز پاسخ داد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپای ترکیه در رابطه با جنجال خصومت با آتاترک و اردوغان در خلال مانور نظامی ناتو در ناروی گفت: روش تحقق حادثه شباهت زیادی به روش مورد اجرای ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن دارد.

چلیک ضمن اشاره به اینکه در این مجمع که در جوی مثبت و سازنده سپری شد، روابط با آمریکا، مسئله کوچ و راه تاریخی ابریشم در دستور کار قرار گرفت اعلام کرد: وقتی اسلام و تروریزم مورد بحث است، نباید ازاین عبارت استفاده شود. با تعداد بیشماری تاکید در مورد اینکه تروریزم نباید با دین و اسلام مقایسه شود، مواجه شدیم. این البته که مایه خرسندی و امتنان خاطر است.

عمر چلیک اعلام کرد: ینس استولتنبرگ  منشی عمومی ناتو که در حاشیه اجلاس با وی دیدارومذاکره کردم، چندین باربعلت جنجال خصومت با آتاترک واردوغان ازمن عذرخواهی کرده و تاکید نمود که چنین چیزی غیر قابل قبول است.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه نیز ضمن اشاره به اینکه در پاسخ به منشی عمومی ناتو یادآور شدم که ترکیه هرگز بی احترامی به خود را نپذیرفته و آن را عفو نخواهد کرد گفت : کارمند غیر نظامی که موجب بروز این جنجال شده باید مجازات شود.

چلیک این سوال را پرسید که آیا در اینجا سلسله مراتبی وجود ندارد؟ آیا این شخص مدیرانی ندارد که به آنها جوابگوباشد؟ تمامی این موارد باید مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرد.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه همچنین تاکید کرد: برای عدم تکرار حوادث مشابه آن را پیگیری خواهیم کرد.

عمر چلیک ضمن اشاره به اینکه نحوه وقوع جنجال به روش مورد اجرا از سوی ساختار موازی سازمان تروریستی فتو بسیار شباهت دارد گفت: تمامی امکانات خود را برای ضربه وارد کردن به ترکیه و یک سلسله تحولات منفی بسیج میکنند. این شباهت بسیاری به روش آنها دارد.اخبار مربوطه