حزب سوسیال دموکرات سوئیس از دین اسلام دفاع کرد

رئیس حزب سوسیال دموکرات سوئیس با اشاره به حضور 400 هزار مسلمان و 240 مسجد در این کشور گفت اسلام به ما نیز تعلق دارد.

حزب سوسیال دموکرات سوئیس از دین اسلام دفاع کرد

رئیس حزب سوسیال دموکرات سوئیس با اشاره به حضور 400 هزار مسلمان و 240 مسجد در این کشور گفت اسلام به ما نیز تعلق دارد.

کریستین لورات، رهبرحزب سوسیال دموکرات سوئیس درگفتگو با روزنامه "سونتاگس زایتونگ" اظهارداشت: "بیش از 400 هزارمسلمان درکشورما زندگی میکنند. 160 هزار تن آنها دارای پاسپورت سوئیسی هستند. اسلام به ما نیز تعلق دارد".

وی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد:

"خواهان به رسمیت شناختن اسلام به عنوان یکی از ادیان کشورهستیم. در این زمینه برخی از اعضای ما دررابطه با پروژه "نقشه راه اسلام سوئیس" اقداماتی انجام میدهند.

دوصد وچهل مسجد در سوئیس وجود دارد. البته گاهی گرایش های افراطی نیز دیده میشود، اما هر دو طرف باید در یک جهت گام بردارند.

از فعالیت سازمان دیانت ترکیه در سوئیس حمایت میکنیم و با ممنوعیت حمایت های مالی این سازمان به برخی مساجد درکشورمان مخالف هستم.

ممنوعیت ائمه مساجد ترک باعث جایگزینی ائمه وهابی وسلفی که خطبه‌های‌شان تندتر است، میشود. تسلط ائمه ترک به زبان آلمانی و فرانسوی نیز موجب تقدم آن‌ها میشود.

در اگست سال گذشته اعلام کردیم که اسلام باید به عنوان دین رسمی کشورمان پذیرفته شود. حمایت های مالی نیز توسط دولت انجام شده است.

بیگانگان و افراطگریان نمیتوانند فعالیت انجام دهند. باید درمورد سئوال این که آیا اسلام خاصی برای سوئیس میتوان داشت، بحث و گفتگو کنیم".اخبار مربوطه