کرملین ازدیداردورآینده اردوغان وپوتین خبرداد

محوراصلی دیدارهفته آینده رهبران تورکیه و روسیه را بحران سوریه تشکیل خواهد داد

کرملین ازدیداردورآینده اردوغان وپوتین خبرداد

کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین، ازدیدارآینده اردوغان و پوتین خبر داد.

یوری اوشاکوف مشاورسیاست خارجی کاخ کرملین با اشاره به اینکه محوراصلی دیدار هفته آینده رهبران تورکیه و روسیه را بحران سوریه تشکیل خواهد داد گفت: موضوع آمادگی ها جهت برگزاری کنگره حقوق سوریه نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

اوشاکوف درگفتگوباخبرنگاران به ارزیابی دیدارآینده رجب طیب اردوغان وولادیمیر پوتین روسای جمهور تورکیه وروسیه درتاریخ 13 نوامبردرشهر سوچی پرداخت.  

مشاورسیاست خارجی کاخ کرملین با اشاره به اینکه درجریان این دیدارروابط تورکیه و روسیه که اخیرا جهش چشمگیری داشته وبه سطح قبل ازآغازبحران 24 نوامبر 2015 (تاریخ سرنگون سازی طیاره روسی توسط طیاره های جنگی اف -16 تورکیه ) رسیده است، مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت، گفت: درجریان این دیدارمسائل مربوط به حل بحران سوریه مورد بحث وتبادل نظرقرارخواهد گرفت.

اوشاکوف همچنین افزود، تصمیم برگزاری"کنگره حقوق سوریه" درشهر سوچی نیزدر بین موضوعاتی است که احتمالا درخلال این دیدارمورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.اخبار مربوطه