هشدار شدید کریستین لاگارد در زمینه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در رابطه با گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی به شدت هشدار داد

هشدار شدید کریستین لاگارد در زمینه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

لاگارد طی سخنانی درمجمع اقتصادی در ریاض پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد : اگر تصمیمات حساس و فوری اتخاذ نکنیم همگان از تاثیرات شدید و گریزناپذیر گرمایش جهانی رنج برده و به معنی واقعی کلمه " از گرما خواهیم پخت " .

رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کرد: اگر مسئله تغییرات اقلیمی را حل نکنیم، ظرف 50 سال آینده دچاریک مشکل بزرگ و جهانی خواهیم شدوبسوی یک آینده تاریک سوق خواهیم یافت.

لاگاردرئیس صندوق بین المللی پول هشدارداد: عدم موفقیت جهان درجلوگیری ازاتخاذ تصمیمات حساس درمورد تغییرات اقلیمی موجب سوختن نابود شدنمان خواهد شد.

رئیس صندوق بین المللی پول برای مبارزه با گرمایش جهانی تمامی کشورهای جهان را به حمایت ازقرارداد اقلیم پاریس دعوت کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تغییرات اقلیمی را محصول تخیلات دانسته و با اعلام اینکه از قرار داد پاریس کناره گیری خواهند کرد موجب واکنش جهانی شده بود.اخبار مربوطه