تصمیم اسکاتلند جهت برگزاری مجدد همه پرسی استقلال

انگوس رابرتسون معاون حزب ملی اسکاتلند از برگزاری یک همه پرسی جدید جهت جدایی اسکاتلند از انگلیس خبر داد

تصمیم اسکاتلند جهت برگزاری مجدد همه پرسی استقلال

انگوس رابرتسون معاون حزب ملی اسکاتلند از برگزاری یک همه پرسی جدید جهت جدایی اسکاتلند از انگلیس خبر داد زیرا اسکاتلندی ها نیز استقلال میخواهند.

این حزب در انتخابات سراسری ماه جون موفق به کسب 31 کرسی از 56 کرسی اختصاص داده شده به اسکاتلند در پارلمان انگلیس شده بود.

اسکاتلند در سال 2014 اقدام به برگزاری همه پرسی استقلال کرده ولی نتیجه زمینه جدایی این منطقه ای انگلیس را فراهم نکرده بود.

ولی با آغاز روند برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اسکاتلند مجددا موضوع درخواست استقلال را مجددا در دستور کار قرار داده بود.اخبار مربوطه