تجلیل از روز جهانی کودکان دختر با چالش‌ها و تبعیض‌ها

تاکنون به ابتکار ترکیه 11 اکتبر به عنوان "روز جهانی کودکان دختر" گرامی داشته شده است

تجلیل از روز جهانی کودکان دختر با چالش‌ها و تبعیض‌ها

درهر10  دقیقه یک کودک دختر در جهان قربانی خشونت میشود، به همین دلیل گزارش سال 2012 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان دختر در کشورهای در حال توسعه هنوز در شرایط سختی زندگی می‌کنند.

براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، علی‌رغم پیشرفت قابل توجه جامعه جهانی در 15 سال اخیر در زمینه بهبود شرایط زندگی دختران در سنین بلوغ، این کودکان هنوز هم در کشورهای در حال توسعه تحت شرایط سختی زندگی میکنند.

داده‌های صندق کودکان ملل متحد (یونیسف) نشان میدهد که 62 میلیون تن از 1.1 میلیارد کودکان دختر در جهان از تحصیل محروم هستند. 16 میلیون تن از کودکان دختر 6 تا 11 ساله با خطر بی‌سوادی مواجه هستند.

ازهر 7 کودک دختر 15 تا 19 ساله درجهان با اجبار ازدواج میکنند. درکشورهای در حال توسعه ازهر 3 کودک دختر زیر 18 سال مجبور به ازدواج میشوند. دراینکشورها ازهر 9 کودک دختر نیز یک تن زیر 15 سال ازدواج میکند.

یونیسف همچنان اعلام کرده که در حال حاضر 700 میلیون زن در جهان قبل از 18 سالگی مجبوربه ازدواج شده‌اند. 125 میلیون تن ازاین زنان درآفریقا زندگی میکنند.  

  • کودکان مادر

به علت عدم آگاهی از شیوه‌های کنترل بارداری در میان کودکان دختری که به اجبار ازدواج کرده‌اند، بیشترین تعداد حاملگی ناخواسته در این کودکان اتفاق می افتد. درکشورهای در حال توسعه از هر 10 کودک دختر 9 تن با حاملگی ناخواسته مواجه میشود.

روزانه 20 هزار کودک دختر زیر 18 سال در کشورهای در حال توسعه وضع حمل می‌کنند. آسیب‌های دوران بارداری و وضع حمل مهمترین عامل مرگ و میر در میان مادران 15 تا 19 ساله در جهان است.  

  • دختران بیشتر کار می‌کنند  

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درگزارش خود درسال 2016 با عنوان "نیروی 10ساله ها: واقعیت‌های عجیب در رابطه با دخران 10 ساله" اعلام کرد که 60 میلیون کودک دختر 10 ساله در جهان وجود دارد.

ده فیصد از کودکان دختر 5 تا 14 ساله در هفته بیش از 28 ساعت خود را صرف کار در خانه میکنند. 75 فیصد از کودکان دختری که در مزارع کار میکنند هیچ گونه حقوقی ندارند. این میزان در میان کودکان پسر 64 فیصد است.  

  • مرض ایدز مهمترین عامل مرگ در میان دختران  

بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ایدز عامل نخست مرگ و میر در میان کودکان دختر 10 تا 19 ساله است. برهمین اساس خودکشی عامل دوم مرگ و میر رابه خوداختصاص میدهد. بسیاری ازکودکان دختردرجهان به علت خشونتهای خانواده گی به زندگی خود پایان میدهند.

 اخبار مربوطه