تدویر کنفرانس بین المللی امت اسلامی در استانبول

کنفرانس بین المللی با موضوع امت اسلامی تحت عنوان " تحلیل مسائل مدرن و ایجاد پارادایم جدید" به میزبانی دانشگاه صباح الدین زعیم در استانبول ترکیه تدویر یافت

تدویر کنفرانس بین المللی امت اسلامی در استانبول

 کنفرانس بین المللی امت اسلامی با حضور دانشمندان و اساتید دانشگاه های معتبر جهانی که از 8 نوامبر به میزبانی دانشگاه صباح الدین زعیم ترکیه آغاز شده بود، عصر دیروز با آخرین نشست با عنوان "جهان اسلام در دنیای امروز" در سالن کنفرانس های یحیی بیاتلی منطقه کوچوک چکمه‌جه استانبول خاتمه یافت.

دکتر طارق رمضان، استاد دانشگاه آکسفورد با اشاره به معنای اصلی امت اسلامی در دنیای مدرن گفت: امت معنای زیادی دارد. همانطور که در قرآن کریم هم آمده است در هر نقطه جهان میتوانید امت های مختلف را ببینید. در اصل در قرآن به یک امت جهانی که ما باید بر آن تأکید داشته باشیم، اشاره میشود. این امت خارج از منافع سیاسی و با مرکز انسانیت تشکیل میشود که قدرت در آن دوباره تعریف میشود.

وی افزود: باید دانست که قبل ازهرچیزی، انسان و سپس امت می آید. ما یک امت مقدسی نداریم، این انسان است که به آن تقدس میبخشد. ما باید از یک سطح گسترده این مسئله را مورد توجه قرار دهیم. امت به این معنا نیست که ما باید فاقد ملیت و احساس وطن دوستی باشیم. برای تشکیل یک امت نیز برخی ارزش ها مد نظر هستند. در این جا هم نباید کشور خود را درست و دیگران را غلط تلقی کنیم. در این نقطه لازم است یک نگرش امت گرا داشته باشیم.

رمضان ادامه داد: از این لحاظ حتی بحران های داخل جهان اسلام نیز مهم نیست، بلکه باید به فکر این که چه چیزی به جهان ارائه میدهیم باشیم. پایه این نگرش جهانی، احترام به دیگران، ارزش نهادن به کثرت گرایی، عدالت و عزت انسانی به حساب می‌ آید. برای درک بهترامت، باید برتئوریها توجه نکنیم. شما باید به انسان ها خدمت کنید و ارزش های مذکور را در اولویت قرار دهید. ما با تمامی نژاد ها یک امت تشکیل داده ایم.

وی تصریح کرد: خود را مورد انتقاد قراردهیم. و سپس واردعمل شویم. اسلام فاقد ملیت گرایی است البته این به بدان معنا نیست که کشورتان را دوست نداشته باشید. باید آزادانه اندیشیده و اقدام کنیم. نخست در برابر خود و کشورمان شجاع باشیم وگرنه امت زنده نخواهد شد. البته این نکته هم وجود دارد؛ مسلمانان کشورهای آمریکایی و اروپایی آنقدردرتلاش ارائه خود به عنوان شهروند آن کشورها هستند که مشکلات اصلی جهان اسلام را نمی بینند.

درادامه دکتر جان اسپوزیتو، عضو هیئت علمی دانشگاه جورج‌تاون در ارتباط با چالش های بین المللی جهان اسلام اظهار داشت: امروز همه ما اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان در دوره ای خطرناک و سخت قرارداریم، جهان در معرض انفجار ازبیرون وخارج است. باید پیکان نگرش منتقدانه را متوجه خود کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: در اوایل سال های 2000، جوامع اسلامی خواستار دموکراسی و آزادی‌های متفاوتی شدند، اما باید ببینید که چند کشور موفق به این اقدام شده است.از سوی دیگر امروز در آمریکا که خود از مهاجران تشکیل شده است، شاهد موج گسترده مهاجر سیتزی هستیم. رئیس جمهور آمریکا مسلمانان را مورد انتقاد قرار میدهد و محدودیتهای مسافرتی برای آن ها اعمال میکند. در اروپا نیز احزاب بیگانه ستیزی که تا چند سال پیش وجود نداشتند، بر خاسته  است.

اسپوزیتو افزود: غرب نخست از احترام به این حرکتهای مردمی سخن میگفت، سپس مقامات اینکشورها اظهار میداشتند که فلان رئیس جمهور تحت حمایت آن ها است. در مصر نیز همین مساله رخ داد و کودتا شد اما آمریکا آن را کودتا نخواند. این نگرش برای عادی جلوه دادن وجود السیسی درمصرانجام شد. چنانچه به ریشه های اصلی رادیکالسم توجه نکنیم، نابودی داعش هیج چیزرا درست نخواهد کرد. اگرداعش از بین رود، گروه‌های دیگری همانند این گروه تروریستی جایگزین آن خواهند شد. غرب علی رغم انتقاد از رژیم های اسلامی، درعمل عکس آن را درپیش می‌گیرد. سفر ترامپ به عربستان سعودی بهترین مثال این امر است که به یک قرارداد چند صد میلیارد دالری انجامید".

پروفسورمحمد بلوت، رئیس دانشگاه صباح الدین زعیم نیزضمن قدردانی ازحامیان و سازمان دهندگان این کنفرانس گفت: کشورهای اسلامی امروز با بحران های جدی مواجه‌ هستند. این کشورها پس از «بهار عربی» نتوانستند به دلایل مختلف برخی تحولات مفید در کشورشان انجام دهند. قدرتهای بزرگ جهانی در حال رقابت در این منطقه هستند و ما به عنوان دانشمندان و محققان و سازمان های ذیربط باید برای مشکلات منطقه چاره اندیشی کنیم. اگر ما هماهنگی و همکاری جامع در بین نهادهای کشورهای مختلف اسلامی ایجاد کنیم، میتوانیم به موفقیت دست یابیم.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه