صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در 2017 را 5.1 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در 2017 را 5.1 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش و در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اکتبر که تحت عنوان «هدفگذاری برای رسیدن به رشد پایدار» منتشر شده است، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 را از 2.5 فیصد به 5.1 فیصد افزایش؛ در سال 2018 نیز از 3.3 فیصد به 3.5 فیصد پیش بینی کرد.

براساس این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2017، به دلیل اینکه میزان تولید در این کشور در سه ماه اول سال تحت تاثیر افزایش میزان صادرات و سیاست مالی انبساطی از حد انتظار قوی‌تر بوده است و به 5.1 فیصد صعود کرد.

صندوق بین‌المللی پول طی گزارش مذکور پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز سال آینده رشد 3.5 فیصدی خواهد داشت.

این سازمان در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اپریل نیز، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 2.5 فیصد و 3.3 فیصد پیش بینی کرده بود.

صعود 2.6 فیصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری جدی‌ترین تجدید نظر مثبت در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بوده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی سرفصل «اروپای رو به رشد» در سال 2017 را از 3.5 فیصد به 4.5 فیصد افزایش داد.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول طی گزارش فوق با اشاره به افزایش نرخ تورم در برابر کاهش ارزش لیره ترکیه، نرخ تورم ترکیه برای سال جاری را 10.9 فیصد و برای سال آینده نیز 9.3 فیصد پیش بینی کرد.

این سازمان همچنین به بانک مرکزی جمهوری ترکیه پیشنهاد داد که به سیاست پولی سختگیرانه خود در برابر نرخ تورم بالاتر از حد 5 فیصد پیش‌بینی شده ادامه دهد.

طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر 2017، نرخ بیکاری در ترکیه که سال گذشته به 10.9 فیصد و امسال نیز به 11.2 فیصد رسیده است، سال 2018 به 10.7 فیصد کاهش خواهد یافت. انتظار میرود کسر حساب جاری ترکیه امسال و سال آینده در سطح 4.6 فیصد باشد.اخبار مربوطه