سطح بیکاری در سطح جهان افزایش یافته است

علی‌رغم پیشرفت های جدید طی سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه و رو به رشد نزدیک به 780 میلیون کارگر در فقر حاد یا متوسط به سر می برند

سطح بیکاری در سطح جهان افزایش یافته است

سازمان بین المللی کار طی گزارشی با عنوان «وضعیت اشتغال و چشم انداز اجتماعی جهان در سال 2017» اعلام کرد: میزان بیکاران در سطح جهان طی سال جاری نسبت به سال گذشته 3.4 میلیون نفر افزایش یافته و به 201 میلیون نفر رسیده است.

در بخش هایی از این گزارش همچنین آمده است:

"در سال های 2003 تا 2016 شمار افراد مشغول به کار در شرکت های متوسط و کوچک به دو برابر افزایش یافته و سهم این شرکت ها در استخدام از 31 به 35 درصد صعود کرده است.

در کشورهای درحال توسعه مجموع استخدام شرکت های متوسط و کوچک 52 درصد بوده و در کشورهای توسعه یافته این میزان در سطح 41 درصد و در کشورهای درحال رشد 34 درصد است.

اوسط نرخ بیکاری در سال 2017 در سطح جهان 5.8 درصد بوده و این میزان در کوتاه مدت کاهش نخواهد یافت. بخش خصوصی در سال 2016 در سطح جهان 2.8 میلیارد نفر را استخدام کرده که 87 درصد کل استخدام ها را دربر می‌گیرد.

علی‌رغم پیشرفت های جدید طی سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه و رو به رشد نزدیک به 780 میلیون کارگر در فقر حاد یا متوسط به سر می برند".


برچسب ها: بیکاری , جهان

اخبار مربوطه