قاره امریکا تحت تاثیر طوفان جدیدی قرار گرفت

طوفان حاره ای نیت در امریکای مرکزی موجب مرگ 22 تن گردید

قاره امریکا تحت تاثیر طوفان جدیدی قرار گرفت

طوفان حاره ای نیت در امریکای مرکزی موجب مرگ 22 تن گردید

این طوفان، نیکاراگوا، کوستاریکا و هندوراس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در نتیجه جاری شدن سیل در نیکاراگوا 11 تن جان خود را از دست داده و 7 تن نیز مجروح شدند.

بارش باران شدید در کوستاریکا نیز موجب مرگ 8 تن منجمله 2 کودک گردید. در این فلاکت طبیعی 17 تن نیز مفقود شدند.

دراین کشورکه بیش از7هزارتن خانه خودرا ترک کرده اند، وضعیت اضطراری اعلام شد.

مکاتب، نهادهای دولتی و بانکها بسته شدند.

در السالوادور 1 و در هندوراس نیز 2 تن جان خود را از دست دادند.

چنین تخمین زده میشود، طوفان نیت که در حال پیشروی بسوی خلیج مکزیک میباشد، تشدید یافته و به گردباد تبدیل خواهد شد.

آندسته از ایالتهای امریکا  که با گردبادهای هاروی و ایرما رو برو مانده بودند، اکنون در در معرض تهدیداین طوفانها قرار دارند.  اخبار مربوطه