68فیصد کار ساخت و سازمیدان هوایی سوم استانبول به اتمام رسیده است

احمد ارسلان وزیر حمل‌ونقل ترکیه درمیزمدورخبرگزاری آناتولی گفت، 68 فیصد کار ساخت و سازمیدان هوایی سوم استانبول به اتمام رسیده است

68فیصد کار ساخت و سازمیدان هوایی سوم استانبول به اتمام رسیده است

احمد ارسلان وزیر حمل‌ونقل ترکیه درمیزمدورخبرگزاری آناتولی گفت، 68  فیصد کار ساخت و سازمیدان هوایی سوم استانبول به اتمام رسیده است

احمد ارسلان وزیر حمل‌ونقل ترکیه با حضوردرمیزمدورخبرگزاری آناتولی در خصوص دریانوردی و ارتباطات کشور گفت: 68 فیصدی کار ساخت و ساز میدان هوایی سوم استانبول به اتمام رسیده است. اولین طیاره قبل از ماه فبروری 2018 در این میدان خواهد نشست. مراسم افتتاح این میدان هوایی در 29 اکتبر 2018 انجام خواهد شد.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه