آغاز ساخت مسجد ترک ها در آمریکا

ترک های مقیم آمریکا پروژه احداث مسجد در منطقه لانگ آیلند نیویورک را تهداب گذاری کردند

آغاز ساخت مسجد ترک ها در آمریکا

روند ساخت مسجدی توسط ترک های مقیم آمریکا در منطقه لانگ آیلند نیویورک، تحت عنوان " مسجد و مرکز آموزش سلیمانیه" وابسته به اتحادیه مسلمانان لانگ آیلند آمریکا آغاز شد.

سرجان آیتکین، یکی از امام جماعت های اتحادیه مسلمانان آمریکا در همین راستا به خبرنگار آناتولی گفت: این مسجد نخستین مسجدی است که در این ابعاد و از پایه از آغاز تاسیس این اتحادیه در سال 1993 در منطقه لانگ آیلند ساخته می شود.

وی همچنین افزود: ساخت این مسجد به هزینه ای حدود 2 میلیون و 500 هزار دلار نیاز داشت که برای جمع آوری هزینه های آن کمپین "یک آجر هم تو بگذار" راه اندازی شد.

مراسم رسمی سنگ تهداب گذاری این مسجد طی برنامه ای روز یکشنبه 8 اکتبر ساعت 14:00 به وقت محلی برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه