اردوغان از مسلمانان میانمار دفاع کرد

رئیس جمهور اردوغان در مقر سازمان ملل متحد از مسلمانان میانمار دفاع کرد

اردوغان از مسلمانان میانمار دفاع کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست کارگروه ویژه سازمان همکاری اسلامی برای کمک مسلمانان آراکان در نیویورک گفت: "مشکلات ایالت راخینه (در میانمار) با خشونت حل و فصل نخواهد شد. توسعه و ثبات راخینه به عنوان دومین ایالت فقیر میانمار تنها با رعایت اصولی حقوق بشر ممکن است".

ادامه سخنان رئیس دوره ای سازمان همکاری در گفتگو با خبرنگاران به شرح زیر است:

-حفاظت از جان و مال غیرنظامیان بدون کوچک‌ترین تبعیضی، وظیفه دولت و نیروهای امنیتی میانمار است. ابتدا باید موانع بر سر راه ارسال کمک های انسانی به منطقه برداشته شود.

-توزیع کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت تمامی آوارگان نیز بسیار مهم است. همچنین خواهان توقف ناعدالتی، تبعید و حمله تندروها به مسلمانان آراکان هستیم. 

-تراژدی انسانی موجود در میانمار، اتفاق جدیدی نیست. پیش از این 120 هزار نفر از مسلمانان سراسر آراکان خانه و کاشانه خود را از دست داده و پنج سال است در شرایط سختی به سر می‌برند. اردوگاه های آنها نیز وضعیت خرابی دارد.

-امروز با بحران بسیار بزرگتری از تراژدی انسانی سال 1978 و 1991 روبرو هستیم. این امر باعث شده تا صدها هزار آراکانی وطن خود را ترک کنند.

-باید تاکید کنم که ترکیه خشونت را فارغ از عامل آن و هر کسی که می‌خواهد باشد هرگز قبول ندارد. حمله به نیروهای امنیتی میانمار را محکوم می‌کنیم، اما نسبت دادن آن به یک جامعه نیز به همان اندازه اشتباه است. متاسفانه شاهد مجازات دسته‌جمعی مردم پس از آن حمله میباشیم.اخبار مربوطه