تدابیر بازدارنده اسراییل علیه عفو بین المللی

عفو بین المللی که مرکز ان در لندن قرار دارد اخیرا کمپاینی علیه بایکوت محصولات تولید شده در شهرکهای یهودی نشین اسراییل براه انداخته است

تدابیر بازدارنده اسراییل علیه عفو بین المللی

عفو بین المللی که مرکز ان در لندن قرار دارد اخیرا کمپاینی علیه بایکوت محصولات تولید شده در شهرکهای یهودی نشین اسراییل براه انداخته است.

دولت اسرائیل، به تعقیب اغاز شدن کمپاینی از سوی سازمان عفو بین المللی در مخالفت با احداث شهرک های یهودی نشین درسرزمین های فلسطینی تصمیم گرفته است تا علیه این سازمان اقداماتی به عمل آورد.

روزنامه اسراییلی هاآرتص، به نقل از وزارت دارایی این کشور نوشت که دولت تل آبیب تصمیم دارد تا به معافیت مالیاتی ان دسته از شهروندان اسراییلی که به سازمان عفو بین المللی کمک میکنند پایان دهد. این روزنامه به دیگر تدابیری که از سوی اسراییل در این خصوص اندیشیده شده اشاره ای نکرده است.

این تدابیر اسرائیل پس از اینکه اعلام شد کمپاین مذکوردرراستای تحریم کالاهای تولید شده در شهرک های یهودی نشین براه افتاده است اتخاذ میشود.

دربخشی ازبیانیه سازمان عفو​​بین المللی که قبلا منتشر شده چنین آمده است:" به خرید محصولاتی که از سوی شهرک نشینان یهودی ای که جهان از نیم قرن پیش شاهد اشغال و نقض حقوق از سوی آنها میباشد باید پایان داده شود."اخبار مربوطه