بسیاری از اهالی فلوریدا خانه های خود را پس از طوفان پیدا کرده نمیتوانند

شمار جان باختگان طوفان ایرما در ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا به 18 تن رسید

بسیاری از اهالی فلوریدا خانه های خود را پس از طوفان پیدا کرده نمیتوانند

بسیاری ازکسانی که پس ازروزیکشنبه و خاموشی طوفان به ایالت به فلوریدا بازگشته اند، خانه های خود را پیدا کرده نتوانستند.

شمار جان باختگان طوفان ایرما در ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا به 18 تن رسید.

بسیاری از کسانی که پس ازروز یکشنبه  به فلوریدا بازگشتند، خانه های خود را پیدا کرده نتوانستند.

90 فیصد از خانه ها تخریب شده یا به طور جدی آسیب دیده اند.

بزرگترین مشکل مردم منطقه قطع شدن جریان برق است. از روز یکشنبه، در حدود 6 میلیون خانه و محل کسب و کار فاقد برق هستند.

کاخ سفید اعلام کرد که اتصال مجددا برق میتواند یک هفته طول بکشد.

در فلوریدا مردم درمشکلات خرید سوخت قرار دارند.

در این میان اگرچه میدانهای هوایی فلوریدا باز شده اما هزینه یک طوفان برای شرکت های هوایی سنگین بوده است.

تاکنون بیش از 3 هزار و 500 پرواز لغو شده است.

کارشناسان تخمین میزنند که طوفانهای هاروی وایرما به اقتصادایالات متحده درحدود 290 میلیارد دالرزیان وارد کرده است.

انتظارمیرود دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا فردابه فلوریدا سفر کند.اخبار مربوطه