380 هزار کودک در یمن از سوء تغذیه شدید رنج میبرند

صندوق کودکان ملل متحد هشدار داد 380 هزار کودک یمنی زیر 5 سال مصاب به سوء تغذیه شدید میباشند

380 هزار کودک در یمن از سوء تغذیه شدید رنج میبرند

صندوق کودکان ملل متحد هشدار داد 380 هزار کودک یمنی زیر 5 سال مصاب به سوء تغذیه شدید میباشند.

صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف» در حساب کاربری خود در توئیتر هشدار داد که 380 هزار کودک یمنی زیر 5 سال  مصاب به سوء تغذیه شدید بوده و با خطر مرگ مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، شمار کودکانی که با سوء تغذیه مواجه هستند، در حال افزایش است. طبق آمارهای سال 2014 قبل از آغاز جنگ دراین کشور 160 هزار کودک یمنی دچار سوء تغذیه بوده و در سال 2015 این تعداد به 210 هزار و در سال 2016 به 360 هزار تن رسیده بود.

گفتنی است درگیری‌های میان نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت مردمی یمن با شبه نظامیان حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده این کشور، از ماه مارچ 2015 تاکنون در ولایت‌های مختلف این کشور ادامه دارد و باعث شرایط سخت صحی ، تضعیف شدید اقتصاد و فقر در این کشور شده است.اخبار مربوطه